สุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
กาญจนดิษฐ์
ดอนสัก
เกาะสมุย
เกาะพะงัน
ไชยา
ท่าชนะ
คีรีรัฐนิคม
บ้านขุนตาล
พนม
ท่าฉาง
บ้านนาสาร
บ้านนาเดิม
เคียนซา
เวียงสระ
เวียงสระ
บ้านส้อง
คลองฉนวน
ทุ่งหลวง
เขานิพันธ์
พระแสง
พุนพิน
ชัยบุรี
กิ่งวิภาวดี

ตำบลบ้านส้อง

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.สุราษฎร์ธานี > อ.เวียงสระ

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 16 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยหมู่บ้าน หมู่1 บ้านพรุกระแชง , หมู่2 บ้านส้องเหนือ , หมู่4 บ้านส้อง , หมู่5 บ้านนาเหนง , หมู่6 บ้านมหาราช , หมู่7 บ้านเหนือคลอง , หมู่8 บ้านหนองชุมแสง , หมู่9 บ้านนาชุมเห็ด , หมู่10 บ้านหนองสามสิบ , หมู่11 บ้านถาวรราษฎร์ , หมู่12 บ้านราษฎรพัฒนา , หมู่13 บ้านห้วยแก้ว , หมู่14 บ้านพรุกำ , หมู่15 บ้านไทรทอง , หมู่16 บ้านห้วยทรายขาว , หมู่17 บ้านสวนกล้วย

จำนวนประชากรใน ตำบลบ้านส้อง
  จำนวนหลังคาเรือน : 2,576 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 12,610 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 1,146 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 988 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 694 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 93 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 47 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 2,690 คน   จำนวนผู้พิการ : 105 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน ตำบลบ้านส้อง
  สถานศึกษา   จำนวน 7 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 0 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 6 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 6 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 1 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 4 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 1 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 3 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 28 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ ตำบลบ้านส้อง
 
ต.บ้านส้อง   84190    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()