สุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
กาญจนดิษฐ์
ดอนสัก
เกาะสมุย
อ่างทอง
ลิปะน้อย
ตลิ่งงาม
หน้าเมือง
มะเร็ต
บ่อผุด
แม่น้ำ
เกาะพะลวย
เกาะกล้วย
เกาะตู
เกาะค้างทัก
เกาะหินตั้ง
เกาะมดแดง
เกาะเตาปูน
เกาะวัวเตะ
เกาะไผ่ลวก
เกาะวัวตาหลับ
เกาะผี
เกาะแม่เกาะ
เกาะหินแตก
เกาะสามเส้า
เกาะนอแรต
เกาะแปยัด
เกาะโลนบาน
เกาะหัวกล่อง
เกาะช้างโทรม
เกาะวัวกันตัง
เกาะทองทั้งแท่ง
เกาะแหละ
เกาะหว้าน้อย
เกาะหินดับ
เกาะหว้าใหญ่
เกาะรอก
เกาะนายพูด
เกาะง่าม
เกาะคา
เกาะท้ายเพลา
เกาะว่าวน้อย
เกาะว่าวใหญ่
เกาะเหนียด
เกาะบ่อกอก
เกาะเหลาอยู่
เกาะตุ้งกา
เกาะตุ้งกู
เกาะนกตะเพลา
เกาะเชือก
เกาะวัวจิว
เกาะส้ม
เกาะทะลุ
เกาะพระ
เกาะมัดหลัง
เกาะกระเต็น
เกาะมัดสุ่ม
เกาะราบ
เกาะวังนอก
เกาะวังใน
เกาะพะงัน
ไชยา
ท่าชนะ
คีรีรัฐนิคม
บ้านขุนตาล
พนม
ท่าฉาง
บ้านนาสาร
บ้านนาเดิม
เคียนซา
เวียงสระ
พระแสง
พุนพิน
ชัยบุรี
กิ่งวิภาวดี

อำเภอเกาะสมุย

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.สุราษฎร์ธานี

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 56 ตำบล , 40 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล อ่างทอง , ลิปะน้อย , ตลิ่งงาม , หน้าเมือง , มะเร็ต , บ่อผุด , แม่น้ำ , เกาะพะลวย , เกาะกล้วย , เกาะตู , เกาะค้างทัก , เกาะหินตั้ง , เกาะมดแดง , เกาะเตาปูน , เกาะวัวเตะ , เกาะไผ่ลวก , เกาะวัวตาหลับ , เกาะผี , เกาะแม่เกาะ , เกาะหินแตก , เกาะสามเส้า , เกาะนอแรต , เกาะแปยัด , เกาะโลนบาน , เกาะหัวกล่อง , เกาะช้างโทรม , เกาะวัวกันตัง , เกาะทองทั้งแท่ง , เกาะแหละ , เกาะหว้าน้อย , เกาะหินดับ , เกาะหว้าใหญ่ , เกาะรอก , เกาะนายพูด , เกาะง่าม , เกาะคา , เกาะท้ายเพลา , เกาะว่าวน้อย , เกาะว่าวใหญ่ , เกาะเหนียด , เกาะบ่อกอก , เกาะเหลาอยู่ , เกาะตุ้งกา , เกาะตุ้งกู , เกาะนกตะเพลา , เกาะเชือก , เกาะวัวจิว , เกาะส้ม , เกาะทะลุ , เกาะพระ , เกาะมัดหลัง , เกาะกระเต็น , เกาะมัดสุ่ม , เกาะราบ , เกาะวังนอก , เกาะวังใน

จำนวนประชากรใน อำเภอเกาะสมุย
  จำนวนหลังคาเรือน : 6,643 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 28,638 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 3,191 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 2,910 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 465 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 441 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 29 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 7,188 คน   จำนวนผู้พิการ : 72 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอเกาะสมุย
  สถานศึกษา   จำนวน 29 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 9 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 15 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 25 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 73 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 14 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 145 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 5 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 31 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 346 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอเกาะสมุย
 
ต.อ่างทอง   84140    
ต.ลิปะน้อย   84140    
ต.ตลิ่งงาม   84140    
ต.หน้าเมือง   84140    
ต.มะเร็ต   84310    
ต.บ่อผุด   84320    
ต.แม่น้ำ   84330    
ต.เกาะพะลวย      
ต.เกาะกล้วย      
ต.เกาะตู      
ต.เกาะค้างทัก      
ต.เกาะหินตั้ง      
ต.เกาะมดแดง      
ต.เกาะเตาปูน      
ต.เกาะวัวเตะ      
ต.เกาะไผ่ลวก      
ต.เกาะวัวตาหลับ      
ต.เกาะผี      
ต.เกาะแม่เกาะ      
ต.เกาะหินแตก      
ต.เกาะสามเส้า      
ต.เกาะนอแรต      
ต.เกาะแปยัด      
ต.เกาะโลนบาน      
ต.เกาะหัวกล่อง      
ต.เกาะช้างโทรม      
ต.เกาะวัวกันตัง      
ต.เกาะทองทั้งแท่ง      
ต.เกาะแหละ      
ต.เกาะหว้าน้อย      
ต.เกาะหินดับ      
ต.เกาะหว้าใหญ่      
ต.เกาะรอก      
ต.เกาะนายพูด      
ต.เกาะง่าม      
ต.เกาะคา      
ต.เกาะท้ายเพลา      
ต.เกาะว่าวน้อย      
ต.เกาะว่าวใหญ่      
ต.เกาะเหนียด      
ต.เกาะบ่อกอก      
ต.เกาะเหลาอยู่      
ต.เกาะตุ้งกา      
ต.เกาะตุ้งกู      
ต.เกาะนกตะเพลา      
ต.เกาะเชือก      
ต.เกาะวัวจิว      
ต.เกาะส้ม      
ต.เกาะทะลุ      
ต.เกาะพระ      
ต.เกาะมัดหลัง      
ต.เกาะกระเต็น      
ต.เกาะมัดสุ่ม      
ต.เกาะราบ      
ต.เกาะวังนอก      
ต.เกาะวังใน      

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()