สุราษฎร์ธานี
เมืองสุราษฎร์ธานี
กาญจนดิษฐ์
ดอนสัก
เกาะสมุย
เกาะพะงัน
ไชยา
ท่าชนะ
คีรีรัฐนิคม
บ้านขุนตาล
พนม
ท่าฉาง
บ้านนาสาร
บ้านนาเดิม
เคียนซา
เวียงสระ
พระแสง
พุนพิน
ท่าข้าม
ท่าสะท้อน
ลีเล็ด
บางมะเดื่อ
บางเดือน
ท่าโรงช้าง
กรูด
พุนพิน
บางงอน
ศรีวิชัย
น้ำรอบ
มะลวน
หัวเตย
หนองไทร
เขาหัวควาย
ตะปาน
ชัยบุรี
กิ่งวิภาวดี

อำเภอพุนพิน

ประเทศไทย > ภาคใต้ > จ.สุราษฎร์ธานี

แบ่งเขตการปกครอง เป็น 16 ตำบล , 95 หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตำบล ท่าข้าม , ท่าสะท้อน , ลีเล็ด , บางมะเดื่อ , บางเดือน , ท่าโรงช้าง , กรูด , พุนพิน , บางงอน , ศรีวิชัย , น้ำรอบ , มะลวน , หัวเตย , หนองไทร , เขาหัวควาย , ตะปาน

จำนวนประชากรใน อำเภอพุนพิน
  จำนวนหลังคาเรือน : 16,463 หลังคาเรือน    
  จำนวนประชากร : 61,871 คน   จำนวนผู้สูงอายุ : 7,514 คน
  จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี : 4,210 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง : 2,081 คน
  จำนวนสตรีตั้งครรภ์ : 583 คน   จำนวนผู้สูงอายุ ที่ช่วยตนเองไม่ได้ : 181 คน
  จำนวนสตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไป : 15,593 คน   จำนวนผู้พิการ : 424 คน
 
 
สถานที่น่าสนใจใน อำเภอพุนพิน
  สถานศึกษา   จำนวน 48 แห่ง
  ศูนย์รวมการซื้อ-ขาย   จำนวน 2 แห่ง
  การเดินทาง/การคมนาคม   จำนวน 21 แห่ง
  สถานบริการด้านสุขภาพ   จำนวน 36 แห่ง
  การเงิน/การลงทุน   จำนวน 0 แห่ง
  กีฬา   จำนวน 0 แห่ง
  สถานที่ท่องเที่ยว   จำนวน 2 แห่ง
  สถานบริการด้านความบันเทิง   จำนวน 0 แห่ง
  สถานีบริการเชื้อเพลิง   จำนวน 34 แห่ง
  ที่พัก   จำนวน 3 แห่ง
  อาหารและเครื่องดื่ม   จำนวน 0 แห่ง
  ศาสนสถาน   จำนวน 41 แห่ง
  อื่นๆ   จำนวน 0 แห่ง
  รวมทั้งหมด   จำนวน 187 แห่ง


รหัสไปรษณีย์ของ อำเภอพุนพิน
 
ต.ท่าข้าม   84130    
ต.ท่าสะท้อน   84130    
ต.ลีเล็ด   84130    
ต.บางมะเดื่อ   84130    
ต.บางเดือน   84130    
ต.ท่าโรงช้าง   84130    
ต.กรูด   84130    
ต.พุนพิน   84130    
ต.บางงอน   84130    
ต.ศรีวิชัย   84130    
ต.น้ำรอบ   84130    
ต.มะลวน   84130    
ต.หัวเตย   84130    
ต.หนองไทร   84130    
ต.เขาหัวควาย   84130    
ต.ตะปาน   84130    

 
 


ภาคกลาง
()
กรุงเทพมหานคร ()
สมุทรปราการ ()
นนทบุรี ()
ปทุมธานี ()
พระนครศรีอยุธยา ()
อ่างทอง ()
ลพบุรี ()
สิงห์บุรี ()
ชัยนาท ()
สระบุรี ()
นครนายก ()
นครสวรรค์ ()
อุทัยธานี ()
กำแพงเพชร ()
สุโขทัย ()
พิษณุโลก ()
พิจิตร ()
เพชรบูรณ์ ()
สุพรรณบุรี ()
นครปฐม ()
สมุทรสาคร ()
สมุทรสงคราม ()
ภาคตะวันออก
()
ชลบุรี ()
ระยอง ()
จันทบุรี ()
ตราด ()
ฉะเชิงเทรา ()
ปราจีนบุรี ()
สระแก้ว ()
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
()
นครราชสีมา ()
บุรีรัมย์ ()
สุรินทร์ ()
ศรีสะเกษ ()
อุบลราชธานี ()
ยโสธร ()
ชัยภูมิ ()
อำนาจเจริญ ()
บึงกาฬ ()
หนองบัวลำภู ()
ขอนแก่น ()
อุดรธานี ()
เลย ()
หนองคาย ()
มหาสารคาม ()
ร้อยเอ็ด ()
กาฬสินธุ์ ()
สกลนคร ()
นครพนม ()
มุกดาหาร ()
ภาคเหนือ
()
เชียงใหม่ ()
ลำพูน ()
ลำปาง ()
อุตรดิตถ์ ()
แพร่ ()
น่าน ()
พะเยา ()
เชียงราย ()
แม่ฮ่องสอน ()
ภาคตะวันตก
()
ตาก ()
ราชบุรี ()
กาญจนบุรี ()
เพชรบุรี ()
ประจวบคีรีขันธ์ ()
ภาคใต้
()
นครศรีธรรมราช ()
กระบี่ ()
พังงา ()
ภูเก็ต ()
สุราษฎร์ธานี ()
ระนอง ()
ชุมพร ()
สงขลา ()
สตูล ()
ตรัง ()
พัทลุง ()
ปัตตานี ()
ยะลา ()
นราธิวาส ()